Set Phrase Story – The Little Match Girl (From AAT)

The little match girl was out in the snowstorm. Her feet were like ice cubes and her fingertips had frostbite. She hadn’t sold any matches since daybreak, and she had a stomachache from the hunger pangs, but her stepmother would beat her with a broomstick if she came home with an empty coin purse. Looking into the bright living rooms, she saw Christmas trees and warm fireplaces. Out on the snowbank, she lit a match and saw the image of a grand dinner table of food before her. As the matchstick burned, the illusion slowly faded. She lit another one and saw a room full of family members. On the last match, her grandmother came down and carried her home. In the morning, the passersby saw the little match girl. She had frozen during the nighttime, but she had a smile on her face.

Hợp âm Phút ban đầu

C 
Có ô cửa sổ  
F 
nhỏ, 
 
 
G 
lay hồn ai qua  
C 
đây
C 
Có giấc mơ là  
F 
lạ, 
 
 
G 
chạm vào trong ký  
C 
ức
 
Dường như  
Am 
mây đang khóc,  
Em 
mưa đang hát,  
F 
hát bài hát mùa  
C 
yêu.
 
Dương như  
Am 
mây đang đến,  
Em 
mưa đi mất,  
F 
tôi xao xuyến,  
Fm 
em lưu luyến  
G 
 
Gần em tôi  
C 
thấy bâng khuâng bâng  
G 
khuâng con tim này  
Am 
như chết  
Em 
lặng
 
Bóng dáng  
F 
người như cơn  
C 
gió lạ, mang em  
Dm 
về gần lại bên  
G 
tôi
 
Dường như góc  
C 
phố thênh thang thênh  
G 
thang sương đêm làm  
Am 
ướt tóc  
Em 
ai?
 
Đừng để nỗi  
F 
nhớ miên man trong  
C 
đêm thật dài
 
Hãy để khoảnh  
F 
khắc tim tôi tim  
G 
em thật gần, với  
C 
nhau.

Có cơn mưa đầu mùa, xa thật xa chốn ấy

Có cô em ngày nào, tóc ngắn ngang vai
 
Dường như  
Am 
mây đang khóc,  
Em 
mưa đang hát,  
F 
hát bài hát mùa  
C 
yêu.
 
Dương như  
Am 
mây đang đến,  
Em 
mưa đi mất,  
F 
tôi xao xuyến,  
Fm 
em lưu luyến  
G 
 
Gần em tôi  
C 
thấy bâng khuâng bâng  
G 
khuâng con tim này  
Am 
như chết  
Em 
lặng
 
Bóng dáng  
F 
người như cơn  
C 
gió lạ, mang em  
Dm 
về gần lại bên  
G 
tôi
 
Dường như góc  
C 
phố thênh thang thênh  
G 
thang sương đêm làm  
Am 
ướt tóc  
Em 
ai?
 
Đừng để nỗi  
F 
nhớ miên man trong  
C 
đêm thật dài
 
Hãy để khoảnh  
F 
khắc tim tôi tim  
G 
em thật gần, với  
C 
nhau.
 
Và tôi mong  
C 
sớm mai đây khi  
G 
em bên tôi, cùng  
Am 
say giấc  
Em 
nồng
 
Khẽ nhắc  
F 
về mùa yêu thương đã  
G 
qua
 
Khẽ tìm  
F 
lại giây phút ban  
G 
đầu, nhé  
C 
em…